На Врањашу поред Манђелоса, на простору пропалог и напуштеног Пољопривредног добра „Бошко Палковљевић Пинки”, налази се неколико оштећених и угрожених спомен-обележја НОР-а. Реч је, најпре, о родној кући народног хероја Бошка Палковљевића Пинкија, која је, попут осталих грађевинских објеката на добру, у скоро потпуно руинираном стању. На некадашњој управној згради за сада још увек стоје две спомен-плоче, док је од Пинкијеве бисте, наспрам зграде, остао само постамент. Међутим, посебно је жалосно стање у коме се налазе два гроба испред управне зграде. Реч је, наиме, о гробовима двојице непознатих партизана, чија су тела по окончању борби пронађена у оближњим пољима. Опсеци гробова су делимично утонули у земљу, плоче са надгробних споменика су уклоњене, а сама гробна места су зарасла у коров, који је, очито, недавно раскрчиван, што је вероватно и једини разлог зашто се гробови тренутно могу опазити. С обзиром на то да постоји оправдана могућност да ови гробови, услед непрепознатљивости, буду уништени у случају евентуалног уређења простора пољопривредног добра, неопходно је да надлежне установе предузму хитне мере на њиховој заштити. Први корак би свакако морало да буде увођење у евиденције заштићених споменика културе, у којима се они у овом моменту, по свему судећи, не налазе.

Стање спомен-обележја НОР-а на Врањашу је уочено и фотодокументовано током спровођења пројекта пописа жртава рата у Срему од 1941. до 1945. године. Пројекат је Архив Војводине започео крајем прошле године, уз подршку Покрајинске владе. Поред претходних пописа, архивске грађе и литературе, као извори података се користе и спомен-обележја широм Срема, које група запослених Архива Војводине обилази и мапира на основу постојећих евиденција. Уз прибављање података о жртвама, сврха ове активности је и да се затечено стање спомен-обележја, од којих је незанемарљив део запуштен, оштећен, уништен или уклоњен, документује и проследи надлежним заводима за заштиту споменика културе, са крајњим циљем да се таква обележја санирају или реконструишу и тиме доведу у првобитно стање.

Александар Бурсаћ, архивист Архива Војводине