Архив Војводине је крајем претходне године, уз подршку Покрајинске владе, започео амбициозан пројекат пописа жртава рата у Срему од 1941. до 1945. године. У контексту активности на овом пројекту, поред коришћења архивске грађе као прворазредног извора за утврђивање броја жртава, од изузетног значаја су и подаци о жртвама који се налазе на споменицима широм Срема, због чега је Архив Војводине уједно приступио теренским истраживањима везаним за мапирање споменика и гробних места, на основу постојећих спискова непокретних културних добара на територији Срема.

Досадашњим теренским истраживањима у различитим местима на простору Срема утврђена су бројна оштећења на већем броју споменика, спомен-плоча и меморијала који се односе на догађаје из Другог светског рата.

Споменик борцима НОР-а, који се налази испред Дома културе у Бешенову у потпуности је девастиран и овај меморијал не постоји у евиденцијама споменика културе. Уз споменик, уједно је девастиран и објекат Дома културе, чији је кров разваљен и у коме се гнезде десетине голубова загађујући на тај начин читав објекат.

Архивисти из Архива Војводине, посетили су ову локацију и начинили фото-документацију која сведочи о високом степену оштећенја овог споменика, као и Дома културе. Уједно, Архив Војводине је упутио допис надлежним службама са циљем како би се приступило санацији споменика.

Архив Војводине у склопу својих теренских истраживања која се односе на састављање спискова жртава страдалих на територији Срема током Другог светског рата, започео је истовремено процес документовања физичког стања споменика, односно бележења оштећења на различитим спомен-обележјима са намером да их уз адекватну фото-документацију, као и уз опис тренутног стања, достави надлежном Заводу за заштиту споменика културе.

Кроз овакав приступ, Архив Војводине одобрена средства за наведени пројекат не само да користи за утврђивање жртава рата у Срему, него и у контексту бележења оштећења на културној баштини са циљем спречавања њеног даљег пропадања.

Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине