Током реализације пројекта Архива Војводине „Попис жртава рата у Срему од 1941. до 1945. године” вршена су теренска истраживања на територији Срема, у циљу прикупљања података о жртвама страдалим у Другом светском рату. Поред досадашњих пописа, архивске грађе и литературе, као значајан извор користе се  подаци са спомен-обележја, чије је физичко стање овом приликом евидентирано. На овај начин су поред  утврђивања жртава рата у Срему, увидом у затечено стање констатована оштећења на спомен-обележјима са намером да се фото-документација проследи надлежним установама заштите у циљу спречавања њиховог даљег пропадања.  

Приликом обиласка општине Сурчин у селу Добановци установљено је да је од 12 спомен-обележја које постоје у евиденцији заправо сачувано само четири – од којих су на аутентичним местима само Споменик палим борцима у центру села и спомен-плоча постављена на кући у којој је формиран актив СКОЈ-а 1942. Остала два спомен-обележја су плоче које су скинуте са кућа и на наш захтев су их власници изнели да их фотографишемо.  За осам спомен-плоча смо констатовали да нису на унапред утврђеним местима, претпостављамо да су уништене приликом реновирања објеката на којима треба да се налазе, неретко смо наилазили на префарбане или прелепљене плоче.

Слична ситуација је у селу Прогар. Наиме, на месту страдања, где су усташе 18. маја 1943. године мучиле жене и децу, а затим их живе у кући спалили, не постоји никакво обележје. Спомен-плоча која сведочи о овом страшном догађају постоји, али се налази у нуспросторији економског дела дворишта власника куће, дакле тренутно не постоји видљиво обележје.  

Стиче се утисак да су спомен-плоче у потпуности препуштене вољи власника објеката на којима се налазе.

Ивана Петровић, архивист Архива Војводине