Kрајем прошле године, уз подршку Покрајинске владе, Архив Војводине је започео пројекат пописа жртава рата у Срему од 1941. до 1945. године. Поред претходних пописа, архивске грађе и литературе, као извори података се користе и спомен-обележја широм Срема, која запослени Архива Војводине обилазе и мапирају на основу постојећих евиденција и уз сарадњу припадника месних одбора СУБНОР-а. Уз прибављање података о жртвама, сврха ове активности јесте и да се затечено стање спомен-обележја документује и проследи надлежним заводима за заштиту споменика културе, са крајњим циљем да се угрожена обележја санирају или реконструишу и тиме доведу у првобитно стање.

Током рада на пројекту, уочено је и да се известан број спомен-обележја налази на тешко приступачним местима. Очигледно је да су ова обележја подизана на аутентичним локацијама догађаја којима су посвећена, али је велики проблем што су саме локације запуштене, док су путеви који до њих воде углавном необележени или уништени. Према информацијама са терена, ово није био случај током периода социјализма, када су на тим местима редовно одржаване комеморативне свечаности, те су и приступни путеви и локације били добро обележени, уређени и редовно одржавани. Неприступачна спомен-обележја НОР-а свакако спадају у категорију високо угрожених, те апелујемо на надлежне заводе да предузму мере како би се спречило њихово даље пропадање.

Наводимо неколико типичних примера (фотографије прате редослед у тексту, по две се односе на свако спомен-обележје):

  • Споменик у шуми Лисник крај Сремске Раче, на месту формирања II Сремског партизанског одреда. Споменик се налази у тешко проходном делу шуме. Лоциран је уз помоћ Живана Ненадовића, локалног ловочувара.
  • Спомен обележје „Дом скела” у Моровићкој шуми, на месту преласка партизана из Срема у Босну. До локације обележја, иначе потпуно запуштеног, води добро одржаван шумски пут. Међутим, прилаз је отежан због недостатка путоказа: осим једног, на силаску са главног пута за Јамену, путокази на бројним рачвањима са другим шумским путевима уопште не постоје.
  • Споменик на Хајдучком брегу изнад Летенке, посвећен полагању заклетве сремских партизана 1941. године. Налази се у шуми, а прилаз су уништиле бујице. Лоциран је уз помоћ шумара ЈП „Национални парк Фрушка гора”.
  • Спомен-плоча на обали Дунава код Крчедина, посвећена припадницима НОП-а, погинулим септембра 1943. године. Прилаз је запуштен и зарастао у густу шикару, приступ је могућ само кроз парцелу у приватном власништву.
  • Споменик надомак Визића, на раскрсници са Партизанским путем, на месту боравишта V чете Фрушкогорског партизанског одреда. Иако на приступачном месту, толико је зарастао у вегетацију да га је једва могуће уочити.

Александар Бурсаћ,
Архив Војводине