Архив Војводине је крајем претходне године, уз подршку Покрајинске владе, започео амбициозан пројекат пописа жртава рата у Срему од 1941. до 1945. године. У контексту активности на овом пројекту, поред коришћења архивске грађе као прворазредног извора за утврђивање броја жртава, од изузетног значаја су и подаци о жртвама који се налазе на споменицима широм Срема, због чега је Архив Војводине уједно приступио теренским истраживањима везаним за мапирање споменика и гробних места, на основу постојећих спискова непокретних културних добара на територији Срема.

Досадашњим теренским истраживањима у различитим местима на простору Срема утврђена су бројна оштећења на већем броју споменика, спомен-плоча и меморијала који се односе на догађаје из Другог светског рата. Узимајући у обзир ове чињенице, Архив Војводине у склопу својих теренских истраживања која се односе на састављање спискова жртава страдалих на територији Срема током Другог светског рата, уједно је започео процес документовања физичког стања споменика, односно бележења оштећења на различитим спомен-обележјима са намером да их уз адекватну фото-документацију, као и уз опис тренутног стања, достави надлежном Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

Кроз овакав приступ, Архив Војводине одобрена средства за наведени пројекат не само да користи за утврђивање жртава рата у Срему, него и у контексту бележења оштећења на културној баштини са циљем спречавања њеног даљег пропадања.

Овом приликом Архив Војводине жели да укаже јавности на оштећења које је претрпео Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Сремским Михаљевцима. Поред осталих оштећења која су видљива на фотографијама, посебно се издваја изузетно лоше стање у којем се налази плоча са именима жртава. Плоча са именима је разбијена услед пада, тако да је са ње тренутно немогуће прочитати имена жртава. О ситуацији у којој се налази овај меморијал обавештен је путем званичног дописа и надлежан Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине