Аутор: др Снежана Алексић

Ради реализације пројекта „Жртве у Срему од 1941. до 1945. године” стручњаци Архива Војводине обишли су спомен-обележја која су у свим сремским селима подигнута жртвама страдалим у Другом светском рату. Приликом обиласка Сурчинске општине током јесени 2020. године, стручњаци су дошли до закључка да се спомен-обележја у селима ове општине налазе у лошем стању. Изузетак су била само спомен-обележја у Бољевцима, где је на лицу места закључено да се сва спомен-обележја налазе у добром стању. Приликом теренског рада стручњаци Архива су начинили фото-документацију која је данас јавно доступна на порталу Архива Војводине.

Извор: Архив Војводине, 2020.

Извор: Архив Војводине, 2020.

Извор: Архив Војводине, 2020.

Контролним обиласком терена током јуна 2023. године, дошло се до сазнања да су у Бољевцима два спомен-обележја у добром стању, и то, споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру села и спомен-плоча на кући у којој је 1943. године основан МНОО Бољеваца.

Фото: С. Алексић, јун 2023.

Контролним обиласком терена током јуна 2023. године, дошло се до сазнања да су у Бољевцима два спомен-обележја у добром стању, и то, споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру села и спомен-плоча на кући у којој је 1943. године основан МНОО Бољеваца.

Фото: С. Алексић, јун 2023.

Фото: С. Алексић, јун 2023.

У јуну 2023. године споменику погинулим и умрлим члановима Спортског друштва „Посавац” није се могло прићи. Око земљишта на коме се налази фудбалски терен и управна зграда данас фудбалског клуба „Посавац” подигнута је ограда од чврстог материјала.

Фото: С. Алексић, јун 2023.

Фото: С. Алексић, јун 2023.

Услед немогућности приласка месту на коме је лоциран споменик, није се могло утврдити у каквом је он стању данас, односно, да ли се исти налази на месту на коме га је затекао тим стручњака Архива Војводине 2020. године.

Позиција ФК Посавац у КО Бољевци, стање јун 2023. Извор: www.google maps

Упитом стања у Агенцији за приватизацију дошло се до сазнања да фудбалски клуб „Посавац” није приватизован, а након увида у катастар непокретности сазнаје се да се споменик налази на земљишној парцели 3564/1 KO Бољевци, која је у савременом Е-катастру погрешно уписана под називом потеса „Водоплавице”, уместо стварног назива потеса „Ледине”. Као власник земљишне парцеле 3564/1 уписана је Агроиндустријска корпорација АД Падинска скела. Забележба покретања спора за утврђивање права на непокретност на овој парцели убележена је 9. фебруара 2015. године, а 11. маја 2023. године унета је забележба пријема захтева за промену површине парцеле.

Како се на предметној парцели налази споменик културе, неопходно је да све надлежне институције заузму став по питању заштите културне баштине, те да по хитном поступку поднесу захтев надлежном катастру за упис споменика културе у Земљишну књигу.

Иако се Бољевци налазе у географској регији Срема, данас је ово сремачко село саставни део града Београда у општини Сурчин. Належне институције културе за ово село данас су: Културни центар Сурчин, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Музеј града Београда. У административно-правном погледу надлежни су Сурчинска општина и Скупштина града Београда.